معرفی دوره آموزشی هوش تجسمی، منطقی -تیزهوشان ششم گروه اول- پاییز 1402

شماره دوره آموزشی :1140
روزهای :سه شنبه
تاریخ شروع :1402/07/25 تاریخ خاتمه :1403/03/08
از ساعت :18:30 تا ساعت :19:45
عنوان دوره :هوش تجسمی، منطقی -تیزهوشان ششم گروه اول- پاییز 1402
مدرس : نوید توسلی
تعداد جلسات :23

هوش تجسمی، منطقی -تیزهوشان ششم گروه اول- پاییز 1402
پیش ثبت نام بازگشت