معرفی دوره آموزشی هوش تجسمی، منطقی -تیزهوشان ششم گروه دوم - پاییز 1402

شماره دوره آموزشی :1146
روزهای :سه شنبه
تاریخ شروع :1402/07/25 تاریخ خاتمه :1403/03/08
از ساعت :17:00 تا ساعت :18:15
عنوان دوره :هوش تجسمی، منطقی -تیزهوشان ششم گروه دوم - پاییز 1402
مدرس : نوید توسلی
تعداد جلسات :23

هوش تجسمی، منطقی -تیزهوشان ششم گروه دوم - پاییز 1402
پیش ثبت نام بازگشت