معرفی دوره آموزشی ریاضی خلاق دوم(کانگورو)- گروه اول-پاییز 1402

شماره دوره آموزشی :1159
روزهای :پنج شنبه
تاریخ شروع :1402/07/27 تاریخ خاتمه :1402/09/30
از ساعت :10:30 تا ساعت :11:45
عنوان دوره :ریاضی خلاق دوم(کانگورو)- گروه اول-پاییز 1402
مدرس : اعظم سپاوه
تعداد جلسات :10

ریاضی خلاق دوم(کانگورو)- گروه اول-پاییز 1402پیاده سازی مفاهیم بنیادی ریاضی به روشهای عملی و ساختارگرا به تفکیک مبحث و ایجاد فضای ارایه حل های خلاقانه با بحث و گفتگو و مدل سازی در حل مسئله، بازی های فکری مرتبط با حل تمرین و اوریگامی ماژولار


پیش ثبت نام بازگشت