معرفی دوره آموزشی هوش و استعداد تحلیلی تیزهوشان هشتم زمستان 1402

شماره دوره آموزشی :2143
روزهای :سه شنبه
تاریخ شروع :1402/11/10 تاریخ خاتمه :1403/02/25
از ساعت :15:30 تا ساعت :16:45
عنوان دوره :هوش و استعداد تحلیلی تیزهوشان هشتم زمستان 1402
مدرس : نوید توسلی
تعداد جلسات :16

هوش و استعداد تحلیلی تیزهوشان هشتم زمستان 1402
پیش ثبت نام بازگشت