معرفی دوره آموزشی هوش و استعداد تحلیلی تیزهوشان نهم- زمستان 1402

شماره دوره آموزشی :2144
روزهای :یک شنبه -چهار شنبه
تاریخ شروع :1402/11/08 تاریخ خاتمه :1403/02/27
از ساعت :15:30 تا ساعت :16:45
عنوان دوره :هوش و استعداد تحلیلی تیزهوشان نهم- زمستان 1402
مدرس : نوید توسلی
تعداد جلسات :28

هوش و استعداد تحلیلی تیزهوشان نهم- زمستان 1402
پیش ثبت نام بازگشت