معرفی دوره آموزشی *هوش مصنوعی-ویژه ورودی پنجم و ششم تابستان1403

شماره دوره آموزشی :2157
روزهای :سه شنبه
تاریخ شروع :1403/04/12 تاریخ خاتمه :1403/06/20
از ساعت :12:00 تا ساعت :13:15
عنوان دوره :*هوش مصنوعی-ویژه ورودی پنجم و ششم تابستان1403
مدرس : پرنیان خان زاده
تعداد جلسات :10

*هوش مصنوعی-ویژه ورودی پنجم و ششم تابستان1403
پیش ثبت نام بازگشت