معرفی دوره آموزشی هوش و استعداد تحلیلی تیزهوشان ورودی نهم-تابستان 1403

شماره دوره آموزشی :2161
روزهای :سه شنبه
تاریخ شروع :1403/04/12 تاریخ خاتمه :1403/06/20
از ساعت :10:30 تا ساعت :11:45
عنوان دوره :هوش و استعداد تحلیلی تیزهوشان ورودی نهم-تابستان 1403
مدرس : نوید توسلی
تعداد جلسات :10

هوش و استعداد تحلیلی تیزهوشان ورودی نهم-تابستان 1403
پیش ثبت نام بازگشت