معرفی دوره آموزشی هوش تجسمی -تیزهوشان ورودی ششم تابستان 1403

شماره دوره آموزشی :2177
روزهای :یک شنبه
تاریخ شروع :1403/04/03 تاریخ خاتمه :1403/06/18
از ساعت :09:00 تا ساعت :10:15
عنوان دوره :هوش تجسمی -تیزهوشان ورودی ششم تابستان 1403
مدرس : نوید توسلی
تعداد جلسات :10

هوش تجسمی -تیزهوشان ورودی ششم تابستان 1403
پیش ثبت نام بازگشت