دوره های آموزشی

هوش و استعداد تحلیلی-تیزهوشان نهم پاییز1402

نوید توسلی
 • تاریخ شروع : 1402/07/20
 • تعداد جلسات : 14
 • ساعت شروع : 10:15 الی 11:45
 • نحوه اجرا : مجازی
 • هزینه دوره : 1,200,000 تومان
 • ظرفیت پذیرش : 20 نفر

شیمی تیزهوشان نهم-پاییز 1402

ابراهیم مهدی فر
 • تاریخ شروع : 1402/07/24
 • تعداد جلسات : 12
 • ساعت شروع : 15:30 الی 16:45
 • نحوه اجرا : مجازی
 • هزینه دوره : 960,000 تومان
 • ظرفیت پذیرش : 20 نفر
صفحه 1 از 1