صفحه استاد

علی یوسف پور

مدرس علوم تیزهوشان

دبیر رسمی آموزش و پرورش با ۲۳ سال سابقه تدریس و مدرس در آموزشگاه تیزهوشان
مولف کتاب های کار و تیزهوشان انتشارات گل واژه،کاگو، گردوی دانش، کلاغ سفید و ...

دوره های مدرس