صفحه استاد

لیلا وکیل شعار

مولف کتاب اقدام پژوهی

سه دوره معلم نمونه منتخب استان اقدام پژوهی 22 سال سابقه تدریس در مدارس استان البرز

دوره های مدرس


ریاضی مفهومی آمادگی ورود به پنجم -تابستان 1403

 • تاریخ شروع : 1403/04/12
 • تعداد جلسات : 10
 • ساعت شروع : 09:00 الی 10:15
 • نحوه اجرا : حضوری
 • هزینه دوره : 1,150,000 تومان
 • ظرفیت پذیرش : 20 نفر

ریاضی مفهومی آمادگی ورود به ششم-تابستان1403

 • تاریخ شروع : 1403/04/12
 • تعداد جلسات : 10
 • ساعت شروع : 10:30 الی 11:45
 • نحوه اجرا : حضوری
 • هزینه دوره : 1,150,000 تومان
 • ظرفیت پذیرش : 20 نفر