صفحه استاد

نوشین عابدین زاده

دکترای بیوتکنولوژی و داروسازی

دارنده مقالات برگزیده بین المللی
دبیر دبیر رسمی دبیرستانهای تیزهوشان

دوره های مدرس


آزمایش های علوم ویژه متوسطه اول- تابستان 1403

 • تاریخ شروع : 1403/04/03
 • تعداد جلسات : 10
 • ساعت شروع : 09:00 الی 10:15
 • نحوه اجرا : حضوری
 • هزینه دوره : 1,150,000 تومان
 • ظرفیت پذیرش : 20 نفر

پویش آزمایشگاهی ویژه دوره دوم ابتدایی - تابستان 1403

 • تاریخ شروع : 1403/04/03
 • تعداد جلسات : 10
 • ساعت شروع : 10:30 الی 11:45
 • نحوه اجرا : حضوری
 • هزینه دوره : 1,150,000 تومان
 • ظرفیت پذیرش : 20 نفر