صفحه استاد

مجید محمدی

مدرس ریاضی تیزهوشان

10 سال تدریس تیزهوشان در آموزشگاههای واله و مبتکران و مدرس در آموزشگاه تیزهوشان
کتابهای آدم برفی، دلفین، به روش واله
کارشناس دبیری ریاضی دانشگاه تربیت معلم

دوره های مدرس