صفحه استاد

پرنیان خان زاده

مدرس ریاضی و حل تمرین ریاضی تیزهوشان

استاد راهنمای طرح های پژوهشی مقام دار دانش آموزی و مدرس در آموزشگاه تیزهوشان
8 سال سابقه کار در مدارس متوسطه اول و دوم برتر کرج
کارشناس ارشد مهندسی برق

دوره های مدرس


محاسبات عددی و کاربرد ها-ویژه تیزهوشان ورودی ششم تابستان 1403

 • تاریخ شروع : 1403/04/03
 • تعداد جلسات : 10
 • ساعت شروع : 09:00 الی 10:15
 • نحوه اجرا : حضوری
 • هزینه دوره : 1,150,000 تومان
 • ظرفیت پذیرش : 20 نفر

*هوش مصنوعی-ویژه متوسطه تابستان1403

 • تاریخ شروع : 1403/04/03
 • تعداد جلسات : 10
 • ساعت شروع : 10:30 الی 11:45
 • نحوه اجرا : حضوری
 • هزینه دوره : 1,150,000 تومان
 • ظرفیت پذیرش : 20 نفر

اسکرچ ابتدایی-تابستان 1403

 • تاریخ شروع : 1403/04/03
 • تعداد جلسات : 10
 • ساعت شروع : 12:00 الی 13:15
 • نحوه اجرا : حضوری
 • هزینه دوره : 1,150,000 تومان
 • ظرفیت پذیرش : 20 نفر

*هوش مصنوعی-ویژه ورودی پنجم و ششم تابستان1403

 • تاریخ شروع : 1403/04/12
 • تعداد جلسات : 10
 • ساعت شروع : 12:00 الی 13:15
 • نحوه اجرا : حضوری
 • هزینه دوره : 1,150,000 تومان
 • ظرفیت پذیرش : 20 نفر

*هوش مصنوعی ویژه دوره دوم ابتدایی-تابستان1403

 • تاریخ شروع : 1403/04/12
 • تعداد جلسات : 10
 • ساعت شروع : 10:30 الی 11:45
 • نحوه اجرا : حضوری
 • هزینه دوره : 1,150,000 تومان
 • ظرفیت پذیرش : 20 نفر

هوش مهندسی و ریاضی-تیزهوشان ششم گروه سوم- پاییز1402

 • تاریخ شروع : 1402/07/20
 • تعداد جلسات : 23
 • ساعت شروع : 10:30 الی 11:45
 • نحوه اجرا : مجازی
 • هزینه دوره : 1,950,000 تومان
 • ظرفیت پذیرش : 20 نفر

هوش مهندسی و ریاضی-تیزهوشان ششم گروه دوم- پاییز1402

 • تاریخ شروع : 1402/07/20
 • تعداد جلسات : 23
 • ساعت شروع : 08:45 الی 10:15
 • نحوه اجرا : حضوری
 • هزینه دوره : 1,950,000 تومان
 • ظرفیت پذیرش : 20 نفر

هوش مهندسی و ریاضی-تیزهوشان ششم گروه اول- پاییز1402

 • تاریخ شروع : 1402/07/20
 • تعداد جلسات : 23
 • ساعت شروع : 12:00 الی 13:30
 • نحوه اجرا : حضوری
 • هزینه دوره : 1,950,000 تومان
 • ظرفیت پذیرش : 20 نفر

ریاضی پیشرفته هشتم-پاییز 1402

 • تاریخ شروع : 1402/08/11
 • تعداد جلسات : 10
 • ساعت شروع : 10:30 الی 11:45
 • نحوه اجرا : حضوری
 • هزینه دوره : 1,500,000 تومان
 • ظرفیت پذیرش : 20 نفر

ریاضی پیشرفته هشتم ترم دوم -زمستان 1402

 • تاریخ شروع : 1402/11/26
 • تعداد جلسات : 10
 • ساعت شروع : 10:30 الی 11:45
 • نحوه اجرا : حضوری
 • هزینه دوره : 1,500,000 تومان
 • ظرفیت پذیرش : 20 نفر