صفحه استاد

نیما آسمانی

مدرس ریاضی چهارم و پنجم

کارشناسی آموزش ابتدایی دارای مقاله ثبت شده در کنفرانس بین المللی در کشور بلژیک
رتبه اول دست سازه (نرم افزار) در جشنواره کشوری درمان یار

دوره های مدرس