صفحه استاد

اعظم سپاوه

مدرس ریاضی خلاق

ده سال فعالیت در زمینه برگزاری کلاسهای ریاضی خلاق با رویکرد رشد شناختی و مدرس در آموزشگاه تیزهوشان
سه مقاله در در کنفرانس سالانه انجمن ریاضی
کارشناس ارشد ریاضی از دانشگاه شریف

دوره های مدرس


ریاضی خلاق (ریاضی عملیاتی)ورودی پنجم-تابستان 1403

 • تاریخ شروع : 1403/04/03
 • تعداد جلسات : 10
 • ساعت شروع : 09:00 الی 10:15
 • نحوه اجرا : حضوری
 • هزینه دوره : 1,150,000 تومان
 • ظرفیت پذیرش : 20 نفر

ریاضی خلاق ورودی چهارم(ریاضی عملیاتی) -تابستان 1403

 • تاریخ شروع : 1403/04/03
 • تعداد جلسات : 10
 • ساعت شروع : 12:00 الی 13:15
 • نحوه اجرا : حضوری
 • هزینه دوره : 1,150,000 تومان
 • ظرفیت پذیرش : 20 نفر

ریاضی خلاق( ریاضی عملیاتی) ورودی سوم -تابستان1403

 • تاریخ شروع : 1403/04/03
 • تعداد جلسات : 10
 • ساعت شروع : 10:30 الی 11:45
 • نحوه اجرا : حضوری
 • هزینه دوره : 1,150,000 تومان
 • ظرفیت پذیرش : 20 نفر

ریاضی و بازی ورودی دوم - تابستان 1403

 • تاریخ شروع : 1403/04/12
 • تعداد جلسات : 10
 • ساعت شروع : 09:15 الی 10:15
 • نحوه اجرا : حضوری
 • هزینه دوره : 1,150,000 تومان
 • ظرفیت پذیرش : 20 نفر