دوره های آموزشی

*هوش مصنوعی-ویژه ورودی پنجم و ششم تابستان1403

پرنیان خان زاده
  • تاریخ شروع : 1403/04/12
  • تعداد جلسات : 10
  • ساعت شروع : 12:00 الی 13:15
  • نحوه اجرا : حضوری
  • هزینه دوره : 1,150,000 تومان
  • ظرفیت پذیرش : 20 نفر
صفحه 1 از 1